● Jak postupovat při reklamaci

Postup založení reklamace

Na stránce FreshPrince.cz stačí vyplnit formulář pro reklamaci zboží a to poté odeslat pomocí zvolené poštovní metody.

Podmínky reklamace

K reklamaci je třeba předkládat obuv kompletní, vyčištěnou, zbavenou všech nečistot a hygienicky nezávadnou. V opačném případě, může dojít k zamítnutí reklamace. Reklamaci prodejce doloží písemným vyjádřením o stavu přijaté obuvi, kde je přesně definována závada reklamované obuvi. Uvedená lhůta je max. 30 dnů a je vyznačena na potvrzení o přijetí reklamace.

 

Reklamace se vztahuje na

Výrobní vady nebo jiný rozpor s kupní smlouvou, které se vyskytnou v průběhu vadného plnění a to pro dodržení účelovosti zboží a doporučovaného způsobu ošetřování, uvedeném v tomto listěVadou se rozumí nedostatek na zboží, kterým je omezeno případně znemožněno jeho další používání, aniž by však příčinou tohoto stavu bylo opotřebení zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základních pravidel údržby.

 

Reklamace se nevztahuje na

Vzhledové a funkční změny zboží i jejich součástí, mající svůj původ v opotřebené zboží způsobené běžným užíváním, úmyslné či neúmyslné poškození a zanedbání základních pravidel údržby, nebo na závady, které nejsou reklamovány ihned po jejím zjištění bez zbytečného odkladů. Opotřebení vlivem nesprávného výběru a užívaní. Poškození zboží vlivem působení olejů, nafty, benzinu a jiných agresivních látek. 

Vytvořil Shoptet | Design Shoptetak.cz